TrenerHOTEL

hotel-pokoj

TrenerHOTEL - czym się zajumujemy?

Realizujemy swoje cele i spełniamy się zawodowo, a Państwu zapewniamy uzyskanie oczekiwanych efektów w znacznie krótszym czasie, niż można zakładać. Oferujemy szkolenia wstępne i okresowe oraz usługi z zakresu BHP dla hoteli, moteli, pensjonatów, restauracji itp.

TrenerHOTEL- co robimy dla pracowników?

W imieniu pracodawcy szkolimy pracowników i przyszłych pracowników z obszarów Służby Pięter ( Housekeeping) oraz Recepcji. Doradztwo i kontrola w zakresie sprawnego działania komórek operacyjnych w hotelu jak Służba Pięter i Recepcja. Tematyka szkoleń dotyczy obsługi Gościa w hotelarstwie i gastronomii, które są niewątpliwie najważniejszym aspektem funkcjonowania hotelu i restauracji. Szkolenia realizowane są w oparciu o dany rynek i predyspozycje obiektu hotelarskiego, poparte wcześniejszą analizą.
Oferta dotyczy szkoleń jednodniowych jak i dłuższych, dostosowanych i przygotowanych dla konkretnego hotelu czy restauracji oraz dla szkół hotelarsko-gastronomicznych. Teoria służy wprowadzeniu  w temat. Wszystkie zagadnienia stają się w ten sposób przedmiotem ćwiczeń. Zakres  ćwiczeń jest elastycznie dostosowany do specyfiki pracy danej grupy uczestników szkolenia. Zajęcia praktyczne prowadzone są z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie oraz zespołowo. Po każdym omówionym module odbywają się krótkie, pisemne ćwiczenia sprawdzające wiadomości i umiejętności z poszczególnych tematów szkolenia, przewidzianych w programie nauczania.

trener-hotel-pokoj
trener-hotel-pokoj-z-lozkiem
trener-hotel-lozko